Categorized As ,
MỐi tình nồng thắm (Love in full blossom) n: Mối tình nồng thắm Nguyên bản: 炽恋情人 Tác giả: Tập Mạch袭陌 (Ko phải chập mạch nha!) Dịch giả: BongCun Giới thiệu Trong mơ, cô thấy có .