Categorized As ,
Xem phim Kế hoạch A (2007) - Project A (2007) - USLT - 32/32 online, Sản xuất năm 2007, Đạo diễn Vương Tinh, Diễn viên Trương Vệ Kiện, Lưu Viên Viên Region Mainland China/Hong Kong Color Color Language Cantonese Film-Type TV Series Episodes 40 Episodes Genre Action / Comedy / Subject Hong Kong / Police Action Director Wang Jing (1) (WONG Jing) Zhu Ruibin Xu Huikang