Nguyên tác : Kim Dung
Sản xuất : Đài vệ tinh Giang Tô & Công ty Cửu Châu Âm Tượng
Thời lượng : 40 tập
Quay từ tháng 8-02 đến tháng 1-03
Phát sóng đầu tiên : tháng 11 -2003
Tổng chế tác : Trương Kỷ Trung
Tổng đạo diễn : Châu Hiểu Văn
Đạo diễn : Cúc Giác Lượng, Vu Mẫn, Triệu Tiễn
Chỉ đạo võ thuật : Nguyên Bân, Triệu Tiễn