Categorized As

1) Chuyên Gia Xảo Quyệt (Tricky Brains) - Châu Tinh Trì & Lưu Đức Hoa
2) Tình Thánh (The Magnificent Scoundrels) - Châu Tinh Trì
3) Tân Ca Truyền Kỳ (Casino Tycoon 1) - Lưu Đức Hoa
4) Bá Chủ Bịp Thánh (Casino Tycoon 2) - Lưu Đức Hoa
5) Thần Bài (God Of Gamblers) - Châu Nhuận Phát & Lưu Đức Hoa
6) Thánh bài 1 : Đỗ Thánh (All for the Winner) - Châu Tinh Trì
7) Thánh Bài 2 : Đỗ Hiệp (God of Gamblers II) - Châu Tinh Trì & Lưu Đức Hoa
8) Nữ Thần Bài (The Top Bet ) - Stephen Chow in cameo
9) Thánh Bài 3 : Trở về Thượng Hải (God of Gamblers III: Back to Shanghai)
10) Thần Bài Trở Lại (God Of Gamblers Returns) - Châu Nhuận Phát
11) Đỗ Thánh 1996 (The Saint Of Gambler 2) - Thích Tiểu Long & Ngô Mạnh Đạt
12) Thần Bài 3: Thiếu Niên Đổ Thần - Lê Minh, Lương Vịnh Kỳ, Trần Tiểu Xuân
13) Vua Bịp (The Conman 1998) - Lưu Đức Hoa & Trương Gia Huy
14) Vua Bịp Đại Chiến Las Vegas (The Conmen 2000) - Lưu Đức Hoa & Trương Gia Huy
15) Trung Hoa Bịp Vương (Conman in Tokyo 2000) - Trương Gia Huy
16) Vua Bịp 2000 (The Tricky Master) - Châu Tinh Trì & Trương Gia Huy
17) Vua Bịp 2002 (The Conman 2002) - Trương Gia Huy
18) Vua Lừa Bịp (Wise Guys Never Die) - Trương Gia Huy
19) Thánh Bịp Vô Danh (My Name Is Nobody) - Trương Gia Huy & Thư Kỳ