Categorized As ,Series Châu Tinh Trì

1) Sư Huynh Chàng Quỷ (Look Out Officer) - Châu Tinh Trì
2) Quan Xẩm Lóc Cóc (Hail The Judge) - Châu Tinh Trì
3) Chuyên Gia Bắt Ma (Out of the Dark) - Châu Tinh Trì
4) Đường Bá Hổ & Diễm Thu Hương (Flirting Scholar) - Châu Tinh Trì & Củng Lợi
5) Vô Địch Hạnh Vận Tinh (When Fortune Smiles) - Châu Tinh Trì
6) Xẩm Xứ Quan (Justice, My Foot) - Châu Tinh Trì
7) Trạng Sư Xảo Quyệt (Lawyer Lawyer) - Châu Tinh Trì
8) Quốc Sản 007 (From Beijing With Love) - Châu Tinh Trì
9) Tân Tinh Võ Môn (Fist of Fury) - Châu Tinh Trì
10) Tân Tinh Võ Môn 2 (Fist Of Fury II) - Châu Tinh Trì
11) Quyết Chiến Giang Hồ (Dragon Fight) - Châu Tinh Trì & Lý Liên Kiệt
12) Long Đích Truyền Nhân - Vua Bi-a (Legend of the Dragon) - Châu Tinh Trì
13) Vua Phá Hoại (Love on Delivery) - Châu Tinh Trì
14) Chuyện Hỷ Trong Nhà (All's Well, Ends Well) - Châu Tinh Trì
15) Chuyện Hỷ Trong Nhà 2 (All's Well, Ends Well 1997) - Châu Tinh Trì
16) Tân Tây Du Ký (A Chinese Odyssey I : Pandora's Box) - Châu Tinh Trì
17) Tân Tây Du Ký 2 (A Chinese Odyssey II : Cinderella) - Châu Tinh Trì
18) Vỏ Quýt Dày Móng Tay Nhọn (Curry and Pepper) - Châu Tinh Trì
19) Tân Lộc Đỉnh Ký (Royal Tramp) - Châu Tinh Trì
20) Tân Lộc Đỉnh Ký 2 (Royal Tramp II) - Châu Tinh Trì
21) Tình Thánh (The Magnificent Scoundrels) - Châu Tinh Trì
22) Trạng Nguyên Tô Khất Nhi (King of Beggars) - Châu Tinh Trì
23) Thần Ăn (The God of Cookery) - Châu Tinh Trì
24) Thánh bài 1 : Đỗ Thánh (All for the Winner) - Châu Tinh Trì
25) Thánh Bài 2 : Đỗ Hiệp (God of Gamblers II) - Châu Tinh Trì & Lưu Đức Hoa
26) Thánh Bài 3 : Trở về Thượng Hải (God of Gamblers III: Back to Shanghai)
27) Đại Nội Mật Thám (Forbidden City Cop) - Châu Tinh Trì
28) Vua Hài Kịch (King of Comedy)- Châu Tinh Trì & Trương Bá Chi
29) Long Phụng Trà Lầu (Lung Fung Restaurant) - Châu Tinh Trì
30) Tế Công (The Mad Monk) - Châu Tinh Trì
31) Vua Bịp 2000 (The Tricky Master) - Châu Tinh Trì & Trương Gia Huy
32) Bách Biến Tinh Quân (Sixty Million Dollar Man) - Châu Tinh Trì
33) Trường Học Uy Long (Fight Back to School) - Châu Tinh Trì
34) Trường Học Uy Long 2 (Fight Back to School II)- Châu Tinh Trì
35) Trường Học Uy Long 3 (Fight Back to School III)- Châu Tinh Trì
36) Phích Lịch Tiên Phong (Final Justice) - Châu Tinh Trì
37) Tình Yêu Và Cuộc Đời (Love Is Love) - Châu Tinh Trì