Diễn Viên : Âu Dương Chấn Hoa, Trương Gia Huy, Lâm Gia Đống, Ngụy Tuấn Kiệt

Cantonese/Mandarin title: Gam Jong Sei Dai Choi Ji / Jin Zhuang Si Da Cai Zi

English title: The Legendary Four Aces

Genre: Ancient comedy

Episodes: 52

Broadcast network: TVB

Broadcast period: 2000

Cast:

Nick Cheung, Esther Kwan, Gordon Lam, NNadia Chan, Bobby Au Yeung, Yvonne Yung, Marco Ngai, Annie Man

DOWNLOAD