Categorized As , ,
[TVB-Drama]-Thuật Đọc Tâm–(Every Move You Make)–20 Tập–US Lồng Tiếng.
Diễn Viên : Bowie Lam–Bosco Wong–Aimee Chan–Crystal Tin–Selena Li–Vivien Yeo.


==========

Every Move You Make Details
Title: 讀心神探
Cantonese/Mandarin title: Duk Sam San Taam / Du Xin Shen Tan
English title: Every Move You Make
Genre: Detective, Investigation
Episodes: 20
Broadcast network: TVB
Broadcast period: 2010
Air time: Monday to Friday
Every Move You Make Story, and Synopsis :
Crime Unit Senior Inspector, YIU HOK-SUM (Bowie Lam) has learnt his mind reading skills overseas. He is efficient and, by far, the most competent cop in his unit. He is able to analyze and read people’s minds just by observing their body language, facial expressions and from the tone of voice. In addition, he is also highly skilled when spotting disparities in testimonies and evidence.
However, his teammates find him to be a real pain in the neck. New comers, YIP CHIN-TING (Krystal Tin) and HO LAI-YIN (Bosco Wong) are especially annoyed by the unconventional way in which he does things. As a result, the pair often has confrontations and misunderstandings with the inspector. Things become worse when SUM learns that his half-sister, CHING PUI-YEE (Aimee Chan) is secretly going out with LAI, and that TING, who has recently been divorced, has a crush on him.
Every Move You Make Cast and starring :
Bowie Lam
Crystal Tin
Bosco Wong
Aimee Chan
Chris Lai
Susan Tse
Raymond Cho
Eileen Yeow
Loretta Chow
Jack Hui
Yu Yeung
Lau Kong
Tsui Wing
Helen Ma
Mannor Chan
Matthew Ko
Stephen Huynh
Janet Chow
Samantha Ko
Benjamin Yuen
Jason Chan
Felix Lok
Nancy Wu
Production Credits
Producer: Tsui Yu On

=====
Tóm Tắc Nội Dung : Thanh tra đơn vị chống tội phạm cấp cao, Yiu HOK-SUM (Bowie Lam) đã học được kỹ năng đọc tâm trí của người khác ở nước ngoài. Cho đến nay anh là cảnh sát làm việc hiệu quả và quyền lực nhất trong đơn vị. Anh có thể phân tích và đọc được ý nghĩ của người khác chỉ bằng cách quan sát ngôn ngữ cơ thể của họ, nét mặt và từ những giai điệu của giọng nói. Ngoài ra, anh cũng có kỹ năng cao khi chỉ ra khác biệt trong lời khai và bằng chứng.
Tuy nhiên, đồng đội của anh xem anh như chướng ngại trong mắt. Nhân viên mới, YIP CHIN-TING (Kristal Tin) và HO LAI-YIN (Bosco Wong) làm việc đặc biệt phiền toái. Kết quả là, hai người thường có đối chất và sự hiểu lầm với thanh tra. Những điều trên trở nên tồi tệ hơn SUM khi biết rằng em gái của anh, CHING PUI-YEE (Aimee Chan) đang bí mật hẹn hò với LAI, và TING, người gần đây đã được ly dị, đã phải lòng anh ta…….
DOWNLOAD